Kwalificaties begeleiding

 

Leden die opgaan voor de Brons- of Zilver master zijn verplicht om minimaal 2 leden te raadplegen i.v.m. de kwalificatie.
Deze begeleidende leden dienen minimaal Zilver master te zijn. Bij de portfolio’s op deze site staan de kwalificaties van je collega’s vermeldt. Van de Gold masters wordt verwacht dat zij leden helpen als daarom gevraagd wordt. Zij kunnen natuurlijk wel leden weigeren, wanneer ze al meerdere leden helpen bij de voorbereidingen op de kwalificatie.
 De “begeleiders” dienen een logboek bij te houden waarin staat wanneer de eerste afspraken en beelden gemaakt en getoond zijn en het verdere verloop van de begeleiding etc. Dit i.v.m. de juiste voorbereiding en de benodigde tijd hiervoor.
Een begeleider dient ten tijde van de beoordeling van het panel aanwezig te zijn om eventueel, na beoordeling door de jury, toelichting te geven over het door hem/haar begeleide panel. Wanneer een begeleider niet in staat is hierbij aanwezig te zijn, is hij/zij verplicht om een schrijven in te dienen in een gesloten envelop. Hierin moet omschreven staan wat de begeleider vindt van het panel. Geslaagd ja/nee? En de motivatie hiervoor. Op deze manier kan ook een begeleider gecontroleerd worden op zijn of haar kunnen. Dit om te voorkomen dat een begeleider onbedoeld verkeerde informatie verstrekt en daardoor kans van slagen zou verminderen.
Wanneer er twijfels zijn bij bepaalde beelden, kan een begeleider door de jury binnen worden geroepen voor uitleg van de beelden.