Kwalificaties Algemeen

 

Er zullen drie verschillende kwalificaties zijn t.w. Brons master (voorheen LDIPP), Zilver master (voorheen ADIPP), Goud master (voorheen FDIPP).
 Ieder lid dient zich binnen twee jaar te kwalificeren tenzij gewichtige redenen dit verhinderen. Mocht er na twee jaar geen kwalificatie zijn behaald dan zal het lid worden geroyeerd. Aan het opgaan voor de kwalificaties zijn geringe kosten verbonden, meer info hierover vindt u bij de afzonderlijke kwalificaties.

 

Combinatie van Brons en Zilver Master:

 

Wanneer een lid direct beelden inlevert voor zijn Zilver master en voor deze kwalificatie niet voldoende scoort, wordt het lid in staat gesteld om 10 beelden uit te zoeken voor het behalen van zijn/haar Brons master. Hij/zij krijgt van de jury alleen te horen dat het panel niet Zilver waardig is, zonder overig commentaar. Hierna kan hij/zij zich afzonderen in een aparte ruimte om 10 beelden te sorteren voor het Brons Panel. Hiervoor heeft hij/zij 20 minuten de tijd. Daarna wordt het panel opnieuw beoordeeld door de jury.

Nadat de uitslag van dit Brons panel bekend is geworden, zal de jury de overige beelden ook bespreken.
 De presentatie voor de panels dienen allen een buitenmaat te hebben van 40 x 50 cm, opgeplakt zijn op pvc en/of voorzien zijn van passe-partout, daarbinnen zijn de beeldformaten volledig vrij.

De kosten bedragen € 150 excl. btw en worden automatisch geïncasseerd.
 Mocht het Zilvermaster panel worden afgekeurd en er opnieuw beoordeeld moeten worden voor Brons master, dan wordt er € 50 excl. btw extra geïncasseerd.

 

 

Brons Master:

 

Voor Brons master dienen 10 beelden te worden ingeleverd.
 De beelden zullen worden beoordeeld op “verkoopbaarheid” Er mogen max. twee foto’s tussen 5 en 6,5 punten beoordeeld worden de rest dient minimaal met 6,5 punt beoordeeld te worden. De beelden mogen bestaan uit de volgende disciplines: huwelijksfoto’s, portretfoto’s, bedrijfsfoto’s of een combinatie van maximaal 2 disciplines van elk 5 beelden. Het mag maximaal één keer voorkomen dat er 2 beelden van dezelfde persoon of personen worden getoond.
 Het is aan te bevelen het hele portfolio op elkaar af te stemmen met daarin een gevarieerd aanbod. Een redelijk aanwezige eigen identiteit komt beoordeling ten goede.
De kosten bedragen € 125 excl. btw en worden automatisch geïncasseerd.

 

Zilver Master:

 

Voor Zilver master dienen 20 beelden te worden ingeleverd. De beelden mogen bestaan uit de volgende disciplines: huwelijksfoto’s, portretfoto’s, bedrijfsfoto’s of een combinatie van maximaal 2 disciplines van elk 10 beelden. Het mag maximaal één keer voorkomen dat er 2 beelden van dezelfde persoon of personen worden getoond.
 Er mogen max. twee foto’s tussen 6 en 8 punten beoordeeld worden, de rest van de beelden dient 8 punten of hoger te scoren. Het mag maximaal één keer voorkomen dat er 2 beelden van dezelfde persoon of personen worden getoond.
Het is aan te bevelen het hele portfolio op elkaar af te stemmen met daarin een gevarieerd aanbod. Een redelijk aanwezige eigen identiteit komt beoordeling ten goede.
De kosten bedragen € 150 excl. btw en worden automatisch geïncasseerd.

 

Goud Master:

 

Voor Goud master dienen 20 beelden te worden ingeleverd die elk van hoge kwaliteit zijn. Alle beelden dienen minimaal 9 punten te scoren. Het mag maximaal één keer voorkomen dat er 2 beelden van dezelfde persoon of personen worden getoond.
Verder dient er een schriftelijke, heldere uitleg in de Nederlandse taal te worden geschreven waarom deze beelden zijn ingeleverd en wat jouw toegevoegde waarde als Goud master binnen Master Photographers Network zal zijn. Deze dient in 6-voud te worden ingeleverd en minimaal 1000 woorden en maximaal 2000 woorden te bevatten. Dit Paper dient voor 1 oktober te zijn ingeleverd bij het secretariaat.
Verder moet je een workshop/seminar geven tijdens een Master Photographers Network congres of dien je zelf een workshop/seminar te organiseren en te geven op een ander tijdstip waarbij minimaal 15 Vakcollega’s en 2 juryleden aanwezig zijn.

 

De volledige organisatie en kosten komen voor rekening van de fotograaf wanneer hij of zij de workshop/seminar buiten het congres om geeft. Indien gegeven tijdens een congres kan er worden meegelift op de totale organisatie. Men dient wel volledig zorg te dragen voor de organisatie van de workshop/seminar en dit minimaal twee maanden voor aanvang van het congres schriftelijk bij het secretariaat aan te vragen.
 Van een Goud master wordt verwacht dat hij of zij zich inzet in het begeleiden van lager gekwalificeerde leden.

 

De kosten bedragen € 200 excl. btw en worden automatisch geïncasseerd. Indien er onderdelen opnieuw moeten worden beoordeeld omdat men daarvoor is gezakt dan worden de volgende kosten extra in rekening gebracht:

 

Voor het opnieuw beoordelen van het paper € 75 excl. btw.
Voor het opnieuw beoordelen van het seminar € 100 excl. btw.
Voor het opnieuw beoordelen van het fotopanel € 125 excl. btw.

 

Alle behaalde onderdelen blijven twee jaar van kracht, indien er dan niet voor alle onderdelen een positief resultaat is behaald, dient er volledig opnieuw te worden begonnen.
Ieder lid blijft zijn of haar behaalde titel behouden, ook bij beëindiging van het lidmaatschap. Echter mag dit niet meer worden uitgedragen.

 

De scripties zullen door een externe vakjury worden beoordeeld welke bestaat uit drie personen en wijst vanuit haar midden een voorzitter aan. Stem verhoudingen blijven geheel anoniem.
De panels dienen geheel anoniem minimaal één uur voorafgaande aan de beoordeling ingeleverd te worden bij de secretaris van de jury tenzij anders vermeld.
De foto’s dienen op de rugzijde links boven van een nummer te worden voorzien, dit i.v.m. de juiste presentatie volgorde.
De datum en de locatie wordt één ieder die opgaat ruim van te voren medegedeeld.
U dient zelf aanwezig te zijn. De uitslag wordt direct na de beoordeling door de voorzitter van de jury aan u kenbaar gemaakt.
Bij onvoorziene omstandigheden, waarin deze regelgeving niet voorziet, heeft de beoordelingscommissie het laatste en bindende woord.
Panels brengt u mee op de kwalificatie dag en kunt u naar afloop weer mee terugnemen.
De namen van gekwalificeerde fotografen worden publiekelijk bekend gemaakt en het certificaat wordt in het openbaar uitgereikt.