Bijdrage lidmaatschap

 

De bijdrage voor het lidmaatschap van Dupho en MPN bedraagt tezamen € 595,- excl. btw en zal automatisch afgeschreven worden. Uitgesplitst € 240,- voor Dupho en € 355,- voor MPN. Je kunt hiervoor kiezen om dit per kwartaal of per jaar te doen. Elk jaar kun je deelnemen aan drie bijeenkomsten en diverse Dupho bijeenkomsten. Een eventuele overnachting voor het congres in november zit niet inbegrepen in deze bijdrage.

 

Tussentijdse aanmeldingen van nieuwe leden worden ingedeeld per kwartaal.

 

Eveneens worden er per regio drie regio-bijeenkomsten georganiseerd. Het is vrij om ook deel te nemen aan bijeenkomsten in andere regio’s. Er zal per regio-bijeenkomst een kleine vergoeding worden gevraagd als vergoeding voor hapjes en drankjes. Dit kan ter plekke voldaan worden tijdens de bijeenkomst aan de organisatie van het regiobestuur. Deelname aan wedstrijden is inbegrepen. Aan het opgaan van je kwalificatie zijn wel kosten verbonden.

 

Opzeggen van het lidmaatschap graag schriftelijk of per mail aan het secretariaat voor 15 november van het lopende jaar. Zonder opzegging voor deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
Mocht je jouw lidmaatschap opzeggen dan dien je dit ook schriftelijk te melden bij Dupho. (info@dupho.nl)